Trustees and Office Bearers 2017-2018 for

Jalaram Prarthana Mandal & Community Centre

Trustees:
  Pramodbhai S. Thakkar (Chairman)
  Bhadrashilbhai V. Trivedi
  Jayantibhai V. Chandarana
  Ketanbhai R. Kotecha
  Nareshbhai Popat
Operating Committee Heads:
  Utsavs                              Ashaben Chandarana
  Secretary                         Nirali Narayan
  Finance                            Piyushbhai Lakhani
  PRO                                 Mukundbhai Chudasama
  Jalaram Prasadi             Sunilbhai Budhdeo/ Arti Chandarana
Priests:     
  Chief Priest                      Mahendrabhai Pandya B.com (Hons)
  Assistant Priest               Rajendrabhai J. Pandya
Webmaster:  Ajaybhai Jobanputra
Health & Safety/Security: Ajit Singh – Lion Hart Ltd
Accountants:    Pinnacle Chartered Certified Accountants