Trustees and Office Bearers 2016-2017 for

Jalaram Prarthana Mandal & Community Centre

Trustees:
Pramodbhai S. Thakkar (Chairman)
Bhadrashilbhai V. Trivedi
Jayantibhai V. Chandarana
Ketanbhai R. Kotecha
Nareshbhai Popat
Sunilbhai Budhdeo
Operating Committee Heads:
Utsavs                              Ashaben Chandarana
Secretary                         Artiben Chandarana
Finance                            Piyushbhai Lakhani
Jalaram Prasadi             Sunilbhai Budhdeo
Priests:     
Chief Priest                      Mahendrabhai Pandya B.com (Hons)
Assistant Priest               Rajendrabhai J. Pandya
Webmaster:       Ajaybhai Jobanputra
Accountants:    Pinnacle Chartered Certified Accountants